Köpvillkor


PRISER

Alla priser inkluderar moms, f.n. 25% (kosttillskott 12%). Vi uppdaterar sidan dagligen, vi reserverar dock oss för ev. slutförsäljning. Alla priser är angivna i svenska kronor SEK.

Beställningar kan göras på Svenska. Förfrågningar via mail kan ske på Engelska, Norska eller Danska.

...............................................................................................................................................................................................................................................

KUNDUPPGIFTER

De personuppgifter du lämnar i samband med din beställning kommer inte att säljas vidare eller på annat sätt användas för kommersiellt bruk av annan aktör än skidan.se. Vi skickar ut ett nyhetsbrev som innehåller tips och erbjudanden ca en gång i månaden samt när vi rear ut vissa produkter. Du kan när som helst kontakta skidan.se och avböja dessa erbjudanden. Kunder under 18 år måste ha vårdnadshavares godkännande för köp hos skidan.se!

Färgavvikelser på produkter kan förekomma p.g.a. att återgivningen kan variera på olika bildskärmar. Vi polisanmäler alla falska beställningar och bedrägeriförsök.

...............................................................................................................................................................................................................................................

BETALNINGSVILLKOR

Vi erbjuder kortbetalning,fakturabetalning och delbetalning via Sveawebpay. Vi erbjuder även förskottsbetalning.

förskott

förskott

Du får en orderbekräftelse via mail där ser du summan du ska betala. Betalar gör du till bankgiro (Bankgiro: 777-6909) och anger ordernummer som referens. När betalningen är registrerad hos oss skickar vi din beställning och sänder ett e-post med kolli id till dig så du kontinuerligt kan följa var varan befinner sig. Vår avgift: 0 kr.

faktura

faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av skidan.se överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Om betalning inte är fullgjord senast på fakturans förfallodag debiteras förseningsersättning (näringsidkare) samt kostnader för betalningspåminnelse och inkasso enligt lag. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vår avgift: 29 kr.

delbetala

DELBETALA

Skidan.se erbjuder genom Svea Ekonomi AB att, efter godkänd kreditprövning som sker efter ni fyllt i personuppgifterna i kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Ett kontoavtal innebär att ni får en kredit som ni kan använda till inköp hos till Svea anknutna leverantörer. För varje tillfälle ni betalar till Svea så kan ni disponera motsvarande kreditutrymme som ni amorterar för andra inköp under den tid som kontokreditavtalet gäller. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer ni genom att kryssa i det alternativ som passar er bäst. Ni åtar er att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att ni varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val ni gjort. Självklart kan ni betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra. Om ni vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden - den lägsta månadsbetalningen att höjas. Desto kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill ni ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan ni kontakta Svea på telefon 08 – 51493113 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea, om ni utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera er separat för de olika köpen. Självklart slipper ni i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad. Om ni inte särskilt meddelar Svea kommer Svea att för er räkning att betala era inköp hos skidan.se. Har Du några frågor så kan du ringa 08 – 51493113 för närmare information. Exempel på effektiv ränta vid köp om 10,000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 195 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 10,68 %. Läs mer om allmänna villkoren på: http://www.sveawebpay.se/kontovillkor. I produktnivå på produkter där du kan göra tillval ex.välja till bindning när du köper rullskidor visas delbeloppet att betala utifrån utgångspriset på rullskidan. Korrekt delbelopp visas i kassan.

kort

Vår avgift: 0 kr. Säker kortbetalning via Sveawebpay.

............................................................................................................................................................................................................................................

E-HANDELSLAGEN

E-handelslagen skyddar dig när du handlar produkter på Internet. Den ställer krav på vad en säljare måste informera dig om och vilka tekniska hjälpmedel som måste finnas när du gör en beställning. Lagen gäller både näringsidkare och konsumenter. För dig som konsument är den framför allt användbar när du handlar varor och tjänster över Internet.

Krav på information

Lagen ställer ett antal krav på att säljaren ska lämna viss information till dig som köpare.Namn, adress och e-postadress till säljaren ska finnas på webbplatsen där du handlar. Även organisationsnummer ska finnas om säljaren har ett sådant.

Pris på varor och tjänster ska anges klart och tydligt. Om skatter och fraktkostnader tillkommer ska det anges särskilt.

Krav när du gör en beställning

Lagen ställer också krav på säljaren i samband med att du gör en beställning.

Säljaren ska ha tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för dig att upptäcka och rätta till inmatningsfel innan du gör en beställning. Säljaren ska också informera om hjälpmedlen och vilka steg du måste gå igenom för att göra en beställning.

Det ska tydligt framgå på vilka språk du kan göra din beställning.

Du ska utan dröjsmål få en bekräftelse med e-post av din beställning.

Avtalsvillkoren som rör din beställning ska finnas tillgängliga på ett sätt så att du kan spara dem.

Läs mer!

 

.............................................................................................................................................................................................................................................

OM DU ÅNGRAR DITT KÖP!  ( Ångerrätten )

Köparen har 14 dagar på sig att ångra sitt köp genom att meddela det till säljaren. Det finns flera delar som är viktiga att känna till om ångerrätten.

• Ångerrätten gäller från dagen köparen tar emot varan eller dagen avtalet ingicks om det gäller en tjänst.

• Om säljaren inte har informerat köparen om ångerrätten har köparen ett års ångerrätt.

• Om säljaren missar att ge någon annan information har köparen rätt till tre månaders ångerrätt.

• Köparen har rätt att undersöka varan men den måste vara i väsentligen oförändrat skick för att köparen ska kunna ångra köpet.

• Ångerrätten gäller även om köparen varit tvungen att förändra varan för att kunna undersöka den.

• Köparen ska skicka tillbaka varan till säljaren och köparen ska betala kostnaderna för retur- frakten.

• Säljaren ska betala tillbaka allt köparen har betalat, inklusive fraktkostnader. Återbetalningen ska göras snarast och senast inom 30 dagar från det att köparen ångrat sig.

• Om du ångrar dig när du handlat via internet eller postorder får du själv betala returfrakten. .

 

Läs mer!

.............................................................................................................................................................................................................................................

GARANTI

Vi säljer alla produkter med ett års garanti om ej annat anges. Garantin avser felaktigheter som uppkommit vid normal användning, och kan hänföras till material- och tillverkningsfel. Fakturan/Kvitto för de varor du köpt gäller som garanti, spara därför detta. Vår garanti omfattar inte: Kostnader för montering/demontering av felaktig vara, kostnader för reparation vid annan verkstad, resekostnader, ev. följdkostnader orsakade av den felaktiga varan.

Reservationer mot ev. tryckfel.